Osmo Rauhala

Kiinnostus ihmisen kykyyn ja mahdollisuuksiin ymmärtää ympäröivää todellisuutta, erityisesti luontoa, inspiroi Rauhalan taiteellista työskentelyä ja ajattelua.

Modernin ihmisen olennaisin keino ymmärtää maailmaa on kieli. Tämä seikka on usein läsnä Rauhalan taiteellisessa työskentelyssä. Hän hyödyntääkin usein luonnonmuotojen ja ihmisen luomien merkkien vuoropuhelua teoksissaan. Taiteen kautta Rauhala pyrkii tutkimaan näiden hahmojen ja kielellisten mielikuvien yhteyksiä ja elämän arvoitusta. Syvät, graafisen puhtaat teokset paneutuvat ihmisen, tieteen ja luonnon keskinäiseen suhteeseen. Rauhalan teosten kautta, olivat ne maalauksia, installaatioita tai videoteoksia, olemme syvien ja perustavanlaatuisten arvojen äärellä.

Ray, öljy kankaalle, 2015
Ray, öljy kankaalle, 2015

Rauhala tunnetaan uraauurtavasta työstään Suomen kuvataiteen kentällä. Taiteilija on asunut New Yorkissa 1980-luvun lopulta lähtien jossa hän viimeisteli kuvataiteen maisteriopintonsa vuonna 1990. Rauhala on pitänyt yli 56 yksityisnäyttelyä, joista 16 ovat museonäyttelyitä Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Menestyksekkään kansainvälisen taiteilijauran lisäksi luomutila Suomessa on pitänyt Rauhalan kiinni edelleen kotimaassaan. Syyskuusta alkaen Rauhalan teoksia nähdään laajassa museonäyttelyssä Didrichsenin taidemuseossa.