Roberto Pugliese

Roberto Pugliese erottuu joukosta kansainvälisen äänitaiteen kentällä muun muassa siksi, että hän yhdistelee teoksissaan todellisuuden ja taiteen universumin eri aspekteja sekä suunnittelun että toteutuksen tasolla ja painottaa usein teknologian ja mytopoetiikan visuaalisia puolia. Pugliesen ilmaisuvoimaisissa teoksissa tarkkaavaisuuden ja myötätunnon ulottuvuudet lyövät kättä ja houkuttavat katsojan osallistumaan toimintaan. Pugliese käyttää ilmaisuvälineenään äänten neutraalia maailmaa, mutta hän ymmärtää ottaa huomioon myös ihmismielen pyrkimyksen kuvallisuuteen, sen miten me etsimme lakkaamatta kuvia vaikkapa satunnaisista merkeistä tai pilvien hahmoista.

Pugliese valmistui Napolin konservatoriosta vuonna 2008 pääaineenaan elektroninen musiikki. Hänen töitään on esillä kokoelmissa Saksassa ja Italiassa, hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 2009 alkaen ja osallistunut moneen ryhmänäyttelyyn.

La Finta Semplice, 2016