Tapahtumajohtaja Janne Auvinen:

PARHAAN KONGRESSIKOKEMUKSEN LOGOMO-RESEPTI

 Logomo suunniteltiin jo alun perin tarjoamaan toiminnallisesti ja teknisesti huippuluokan puitteet kongresseille. Jokainen tapahtuma on yksilöllinen.

– Kongressien ensisijainen tehtävä on siirtää informaatiota asiantuntijoilta kuulijoille ja päinvastoin. Tuon informaation siirtoketjun muodostaa monipolvinen kokonaisuus, jonka osatekijöistä yhtäkään ei sovi ylenkatsoa, jos haluaa tarjota parhaan kongressikokemuksen, kertoo Logomon tapahtumajohtaja Janne Auvinen. Hän on toiminut Logomossa alusta saakka ja on paitsi rautaisella ammattitaidolla myös suurella sydämellä tiiminsä kanssa toteuttamassa onnistuneita kongresseja ja muita tapahtumia.

  1. Tilat

– Ei ole samantekevää, minkälainen tila onnistuneen tapahtuman sisäänsä kätkee. Kongressi ei onnistu pelkästään yhdessä suuressa salissa, sitä on aina tuettava useilla pienemmillä kokoontumistiloilla. Oheisnäyttelyille ja messuille on oltava tarpeeksi neliöitä samassa tasossa. Myös monipuolisia, erikokoisia kokous- ja workshop-tiloja on löydyttävä salien läheisyydestä.

  1. Esitystekniikka, valaistus, akustiikka,

– Pelkät tyylikkäät tilat eivät riitä, vaan esiintyjät ja puhujat kaipaavat laadukasta ja varmatoimista esitystekniikkaa, jotta kansainvälisen tason esitykset saavat arvoisensa välineet. Valaistuksen on oltava sellainen, että kokijat jaksavat katsoa esityksiä koko pitkän päivän. Myös tilojen akustisen ympäristön – joka ensisilmäyksellä saattaa tuntua aivan toisarvoiselta ominaisuudelta – on äärimmäisen tärkeää välittää kuultava informaatio onnistuneesti. Puheesta pitää saada selvää ja keskusteluympäristön on oltava miellyttävä, ettei hälyisyys väsytä kuulijoita.

  1. Logistiikka

– Kokonaisonnistumisen kannalta niin ihmisten kuin tavaroiden logistiikan on oltava sujuvaa ja turvallista. Salien muuntelu käy nopeasti, tavarat liikkuvat ja niin yleisö, kuin esiintyjät ja järjestäjät pääsevät vaivatta sekä kokoustiloihin että niistä toisaalle – vaikkapa nauttimaan hyvää ruokaa ja virvokkeita. Tapahtumien valmistelu käy tehokkaasti ja kaikki liikkuu lastauksesta lähtien aina saleihin ja kokoustiloihin saakka ketterästi pyörillä. Ajankäyttö on tehokasta, kun kongressiympäristön rakentaminen on nopeaa, helppoa ja turvallista.

  1. Esteettömyys

– Esteettömyyden huomioiminen on erityisen tärkeää tasa-arvoisessa maailmassa ja merkittävä osa onnistuneen kongressin suunnittelua. Logistiikka ja esteettömyys tukevat toisiaan ja logistisesti toimiva tila on sen vuoksi aina myös esteetön, niin yleisölle, rakentajille kuin esiintyjille. Myös näkö- ja kuuloesteettömyys ovat toimivan tapahtuman ja sen tilan olennaisia osatekijöitä, joita ei saa jättää huomiotta.

  1. Kestävä kehitys

– Kestävät arvot, ekologisuus, kestävä kehitys ja esimerkiksi jätemäärien aktiivinen vähentäminen ovat jo niin ilmeisen välttämätöntä, että asenne niitä kohtaan alkaa olla jo itsestään selvää kaikkialla. Myös kongresseissa. Silti niihin on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota, vanhoista tavoista on joskus työlästä oppia irti.

Summa summarum: Logomo on nimenomaan kaikkea edellä lueteltua. Melkein voisi sanoa, että Logomo on synonyymi käsitteelle toimiva kongressitila, Janne Auvinen clousaa reseptinsä.

Takaisin uutisiin!