: Skip to main content

Lehdistössä on harmillisesti viime päivinä levinnyt käsitys, että olisimme peruneet Kaj Stenvallin Venäjän hyökkäyssotaa käsittelevän taidenäyttelyn Logomossa aiheen poliittisen arkaluonteisuuden vuoksi ja maineen menettämisen pelossa. Koska liikkeellä on nyt paljon virheellistä tietoa ja syytöksiä, haluamme osaltamme vastata kritiikkiin.

Pitää paikkansa, että Stenvallin näyttely oli alkujaan mukana yhtenä vaihtoehtona, kun kartoitimme kesälle erilaisia vaihtoehtoja. Stenvallin teosten luonne oli tiedossa, ja olimme itse aloitteellisia ottaessamme taiteilijaan yhteyttä.

Sopimusta kyseisen näyttelyn pitämisestä ei kuitenkaan ehditty tehdä, sillä päädyimme jo projektin alkuvaiheessa laajempaan, usean eri nykytaiteilijan teoksista koostuvaan näyttelyyn. Asiaa ei esimerkiksi käsitelty Logomon virallisessa hallituksen kokouksessa. Valitun nykytaidenäyttelyn uskoimme olevan näyttelytoiminnan jatkuvuuden kannalta parempi vaihtoehto. Lisäksi Stenvallin teokset olisivat olleet melko pieniä Logomon tuleviin näyttelytiloihin. Meitä myös arvelutti, saattaisiko taatusti suurta mediahuomiota keräävä näyttely kohdata mahdollista ilkivaltaa. Tähän viittasimme puhuessamme mainehaitasta.

Taiteen tehtävä on herättää tunteita. Stenvallin Venäjän hyökkäystä kommentoivat teokset ovat tärkeitä ja puhuttelevia, minkä takia olimme itse Stenvalliin alun perin yhteydessäkin. Vaikka tällä kertaa päädyimme toiseen näyttelyyn, onneksi näitä teoksia nähdään ensi kesänä Turun Taiteen talossa, sillä ne todella ansaitsevat tulla nähdyksi! Uskommekin, että kesän näyttelystä tulee menestys. Myös Logomossa nautitaan ensi kesänä pitkästä aikaa taiteesta, ja julkistamme siitä enemmän tietoa, kun on sen aika.

Logomo Oy