Skip to main content

Hiilinielujen tärkeys

Logomolla on ollut käytössään Lassila & Tikanojan tarjoama Hiilineutraali jätehuolto -palvelu jo kolmen vuoden ajan! Näin ollen talon jätehuollosta syntyneet CO²-päästöt mitataan ja kompensoidaan Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla. Näiden hankkeiden myötä kyetään lisäämään mittaamattoman arvokkaita ja pysyviä hiilinieluja, jotka kykenevät sitomaan merkittävän osan maapallon haitallisista päästöistä. Tärkeimpiä hiilinieluja ovat merien lisäksi nimenomaan metsät, jotka kykenevät sitomaan noin neljänneksen syntyvistä hiilidioksidipäästöistä.

Ympäristöstä välittäminen lukuisin eri keinoin

Logomo on kamppaillut ilmastonmuutosta vastaan jo useiden vuosien ajan lukuisin eri keinoin. Kiinteistön hoidossa ja ylläpidossa on alusta asti kiinnitetty huomiota energia- ja ympäristötehokkuuteen, mikä ilmenee monella käytännön tasolla. Näistä esimerkkeinä LED-valaistuksen suosiminen eri tiloissa, ilmanvaihtoon ja lämmitykseen kuluvan energian minimointi sekä vedenkulutuksen ja vesikalusteiden huomiointi ekologisesta näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on lisätä jatkuvasti uusiutuvan energian määrää.

Myös jätehuolto on tärkeä osa energia- ja ympäristötehokkuutta, ja tämän myötä palveluntuottajalla on keskeinen asema Logomon ympäristövastuun toteuttamisessa. Jätteiden kuljetus ja käsittely muodostavat pääosan jätehuollon aiheuttamista päästöistä, ja Lassila & Tikanoja onkin suorittanut lukuisia eri toimenpiteitä kyseisten päästöjen vähentämiseksi. Pääroolissa ovat kuljettajien ajotapojen kehitys, vähäpäästöisempi kalusto ja kierrätyslaitosten energiatehokkuus, jonka myötä jätemateriaalin käsittelyn hiilijalanjälki pienentyy merkittävästi.

Lopuksi mainittakoon, että kaikki Logomo Oy:n vuoden 2021 jätehuollosta syntyneet päästöt on hyvitetty pysyviä hiilinieluja metsittämällä. Taisto ilmastonmuutosta vastaan jatkuu.

Takaisin uutisiin

Konkreettista työtä ilmaston puolesta

Hiilineutraali jätehuolto -tunnus kertoo asiakkaille, tapahtumavieraille ja sidosryhmille, että Logomo työskentelee konkreettisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lue lisää Logomon ympäristöpolitiikasta