Logomo tänään:

  • Pinta-ala 25 000 m2
  • 10 000 m² pitkäaikaisesti vuokrattavia tiloja
  • 15 erikokoista lyhytaikaisesti vuokrattavaa tilaa
  • Logomo Byråssa ja Konttorissa työskentelee noin 400 ihmistä noin 80 yrityksessä
  • 700 neliötä taiteilijoille tarkoitettuja työtiloja
  • Lähes 1 200 tilaisuutta (vuonna 2017)
  • Kävijämäärä noin 346 000 ihmistä (vuonna 2017)

Luovien alojen tapahtumakeskus Logomo

Logomo on kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus, joka toimii vanhassa VR:n konepajassa rautatieaseman ja ydinkeskustan läheisyydessä Turussa. Konserttien lisäksi Logomossa järjestetään kokouksia, seminaareja, kongresseja, teatterinäytöksiä, messuja, näyttelyjä, elokuvaesityksiä sekä erilaisia yksityistilaisuuksia. Vuonna 2017 Logomossa pidettiin lähes 1200 eri tilaisuutta, ja talon kävijämäärä oli 346 000 henkilöä. Logomon toimitiloissa, Byråssa ja Konttorissa, työskentelee päivittäin yli 400 ihmistä noin 80 yrityksessä. Logomossa on myös taiteilijatyöhuoneita.

Omistus ja hallinto

Logomo Oy:n omistavat Hartela Oy (61 %) ja Turun kaupunki (39 %). Omistajat käyttävät ääntä hallituksessa ja yhtiökokouksessa.

Logomo Oy:n hallitus vastaa yhtiön strategiasta, toiminnan ohjaamisesta ja operatiivisen toiminnan tuesta.

Logomo Oy:n hallitus

Puheenjohtaja
Hallituksen jäsen Heikki Hartela, Hartela-Yhtiöt Oy

Jäsenet
Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, Turun kaupunki
Toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen, Hartela Länsi-Suomi Oy
Ohjelmapäällikkö Suvi Innilä, Turun kaupunki
Talousjohtaja Timo Suonsyrjä, Hartela-Yhtiöt Oy

Sihteeri
Viestintäpäällikkö Kati Kuoksa, Hartela Länsi-Suomi Oy

Toiminta

Luovien alojen tapahtumakeskus Logomo hallinnoi ja vuokraa tiloja sekä pitkäaikaiseen toimitilakäyttöön että lyhytaikaisille tapahtumille. Logomo tarjoaa eri alojen toimijoille ja tapahtumajärjestäjille tilaratkaisuiltaan nykyaikaiset, monimuotoiset ja eri tapahtumasisältöihin ainutlaatuisen joustavat puitteet sekä kumppanuuksiin perustuvat monipuoliset tukipalvelut.

Pitkäaikaisesti vuokrattavat tilat

Pitkäaikaisesti vuokrattavaa toimitilaa on Logomossa tarjolla noin 10 000 neliötä. Erikokoiset, muunneltavat tilaratkaisut ovat tulosta ennakkoluulottomista arkkitehtuurin ja designin ratkaisuista, mutta ne kunnioittavat samalla vanhan konepajan henkeä. Pitkäaikaisesti vuokrattavia tiloja ovat myös taiteilijoiden työtilat, joita Logomossa on noin 700 neliötä. Taiteilijoiden työtilojen vuokrauksesta ja hallinnoinnista vastaa Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö.

Lyhytaikaisesti vuokrattavat tilat

Logomossa on 15 lyhytaikaisesti vuokrattavaa erikokoista tilaa. Niissä järjestetään muun muassa konsertteja, kokouksia, seminaareja, kongresseja, messuja, elokuvaesityksiä, näyttelyitä ja häitä.

Talon tapahtumatilojen sydän on suurten konserttien, teatteriesitysten, yhteisö- ja yritystapahtumien käyttöön tarkoitettu LOGOMO-sali. Eri tilanteisiin mukautuva, kapasiteetiltaan joustava ja teknisesti ylivoimainen LOGOMO-sali muuntuu ilmatyynyillä liikkuvan katsomon ansiosta 760‒2 300 hengen auditorioksi tai 760–3 500 hengen konserttitilaksi.

LOGOMO-salin aulassa saadaan käyttöön jopa 2 000 neliötä näyttely- ja monitoimitilaa. Näyttelytilan vuokraus on pääsääntöisesti lyhytaikaista ja liittyy useimmiten esimerkiksi konferensseihin, mutta aulatiloihin voidaan toteuttaa myös pidempiaikaisia näyttelyitä siten, että aulat toimivat yleisötiloina.

Lyhytaikaista tilavuokraustoimintaa täydentävät Logomon viisi pienempää salia. Ne toimivat itsenäisinä kokous- ja seminaaritiloina, tukevat suurten konferenssien pienempiä tilatarpeita ja toimivat suurten tapahtumien laajennustiloina. Tiloissa voidaan järjestää myös erilaisia yksityistilaisuuksia, kuten häitä.

Logomon GOTO-kokoustiloissa voi järjestää kokouksia 15–50 hengelle. Kokoustiloja on yhteensä neljä, ja tilat on varusteltu nykyaikaisella tekniikalla.

Toimintatapa ja arvolupaus

Logomo on sekä alueellisesti että valtakunnallisesti merkittävä konsertti-, kokous- ja konferenssitalo. Logomon monipuolinen tarjonta erilaisia tapahtumia houkuttelee kulttuuri- ja tapahtumamatkailuyleisöä.

Logomo tekee luovaa alaa näkyväksi ja tuo esille suomalaista muotoilua ja osaamista. Tavoitteena on olla talo, jonka alueen ihmiset kokevat omaksi, toiseksi olohuoneeksi. Logomoon tullaan niin töihin, lounaalle, elokuviin, häihin, keikalle kuin taidenäyttelyynkin.

Logomossa sijaitsee suuri toimitilojen kokonaisuus, jonka vaikutus Turun seudun luovien alojen elinkeinoon on merkittävä. Logomo Byrå sai keväällä 2015 rinnalleen toisen toimitilakokonaisuuden nimeltään Konttori. Sen valmistuttua Logomossa on toimitiloja nyt yhteensä 9 000 neliötä, joissa työskentelee päivittäin arviolta 80–90 yritystä ja runsaat 400 ihmistä.

Logomon arvolupaus

Erilaisten kulttuurien ja osaamisen yhdistäminen uudenlaisessa ja mahdollistavassa ympäristössä synnyttää uusia, mielenkiintoisia ideoita ja mieleenpainuvia kohtaamisia.

Ideoita ei pidä eristää eikä suojella, vaan niiden tulee saada yhdistyä, törmätä toisiinsa ja ylittää käsitteellisiä rajoja. Hyvät ideat täydentävät toisiaan.

Kannustamme lahjakkaita ihmisiä uskomaan omaan näkemykseen ja työn tekemiseen. Rohkaisemme kokeilemaan, erehtymään, rikkomaan konventioita ja yhdistelemään totuttuja asioita uudella tavalla.