: Skip to main content

Logomo

Talo, toiminta ja arvot

Logomo tänään:

  • Pinta-ala 25 000 m2
  • 10 000 m² pitkäaikaisesti vuokrattavia tiloja
  • 15 erikokoista lyhytaikaisesti vuokrattavaa tilaa
  • Logomo Byråssa ja Konttorissa työskentelee noin 400 ihmistä noin 90 yrityksessä
  • Yli 1 300 tilaisuutta (vuonna 2019)
  • Kävijämäärä noin 377 000 ihmistä (vuonna 2019)

Luovien alojen tapahtumakeskus Logomo

Logomo on kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus, joka toimii entisessä VR:n konepajassa rautatieaseman ja ydinkeskustan läheisyydessä Turussa. Logomossa järjestetään konsertteja, kokouksia, seminaareja, kongresseja, teatterinäytöksiä, messuja, näyttelyjä, elokuvaesityksiä sekä erilaisia yksityistilaisuuksia. Logomon toimitiloissa, Byråssa ja Konttorissa, työskentelee päivittäin yli 400 ihmistä 90 yrityksessä. Logomossa on myös taiteilijatyöhuoneita. Vuonna 2019 Logomossa järjestettiin yhteensä yli 1300 tilaisuutta ja kävijämäärä oli 377 000.

Omistus ja hallinto

Logomo Oy:n omistaa 28.2.2023 alkaen turkulainen perheyritys Sunborn Events Oy.
Logomon Tapahtumatilat Oy:n omistavat Turun Kaupunki (51%) ja Sunborn Events (49%).
Logomon Toimistot Oy:n omistaa Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt.

Omistajat käyttävät ääntä hallituksessa ja yhtiökokouksessa.

Logomo Oy:n hallitus

Logomo Oy:n hallitus vastaa yhtiön strategiasta, toiminnan ohjaamisesta ja operatiivisen toiminnan tuesta. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet tullaan nimeämään seuraavassa yhtiökokouksessa.

Logomon Tapahtumatilat Oy:n hallitus

Puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja Leevi Luoto

Hallituksen jäsenet
Pauliina Ahlas
Riikka Kuusniemi
Niina Stade

Toiminta

Luovien alojen tapahtumakeskus Logomo hallinnoi ja vuokraa tiloja sekä pitkäaikaiseen toimitilakäyttöön että lyhytaikaisille tapahtumille. Logomo tarjoaa eri alojen toimijoille ja tapahtumajärjestäjille tilaratkaisuiltaan nykyaikaiset, monimuotoiset ja eri tapahtumasisältöihin ainutlaatuisen joustavat puitteet sekä kumppanuuksiin perustuvat monipuoliset tukipalvelut.

Pitkäaikaisesti vuokrattavat tilat

Pitkäaikaisesti vuokrattavaa toimitilaa on Logomossa tarjolla noin 10 000 neliötä. Erikokoiset, muunneltavat tilaratkaisut ovat tulosta ennakkoluulottomista arkkitehtuurin ja designin ratkaisuista, mutta ne kunnioittavat samalla vanhan konepajan henkeä.

Lyhytaikaisesti vuokrattavat tilat

Logomossa on 15 lyhytaikaisesti vuokrattavaa erikokoista tilaa. Niissä järjestetään muun muassa konsertteja, kokouksia, seminaareja, kongresseja, messuja, elokuvaesityksiä, näyttelyitä ja häitä.

Talon tapahtumatilojen sydän on suurten konserttien, teatteriesitysten, yhteisö- ja yritystapahtumien käyttöön tarkoitettu LOGOMO-sali. Eri tilanteisiin mukautuva, kapasiteetiltaan joustava ja teknisesti ylivoimainen LOGOMO-sali muuntuu ilmatyynyillä liikkuvan katsomon ansiosta 760‒2 300 hengen auditorioksi tai 760–3 500 hengen konserttitilaksi.

LOGOMO-salin aulassa saadaan käyttöön jopa 2 000 neliötä näyttely- ja monitoimitilaa. Näyttelytilan vuokraus on pääsääntöisesti lyhytaikaista ja liittyy useimmiten esimerkiksi konferensseihin, mutta aulatiloihin voidaan toteuttaa myös pidempiaikaisia näyttelyitä siten, että aulat toimivat yleisötiloina.

Lyhytaikaista tilavuokraustoimintaa täydentävät Logomon viisi pienempää salia. Ne toimivat itsenäisinä kokous- ja seminaaritiloina, tukevat suurten konferenssien pienempiä tilatarpeita ja toimivat suurten tapahtumien laajennustiloina. Tiloissa voidaan järjestää myös erilaisia yksityistilaisuuksia, kuten häitä.

Logomon GOTO-kokoustiloissa voi järjestää kokouksia 15 – 50 hengelle. Kokoustiloja on yhteensä neljä, ja tilat on varusteltu nykyaikaisella tekniikalla.

Toimintatapa ja arvolupaus

Logomo on sekä alueellisesti että valtakunnallisesti merkittävä konsertti-, kokous- ja konferenssitalo. Logomon monipuolinen tarjonta erilaisia tapahtumia houkuttelee kulttuuri- ja tapahtumamatkailuyleisöä.

Logomo tekee luovaa alaa näkyväksi ja tuo esille suomalaista muotoilua ja osaamista. Tavoitteena on olla talo, jonka alueen ihmiset kokevat omaksi, toiseksi olohuoneeksi. Logomoon tullaan niin töihin, lounaalle, elokuviin, häihin, keikalle kuin taidenäyttelyynkin.

Logomossa sijaitsee suuri toimitilojen kokonaisuus, jonka vaikutus Turun seudun luovien alojen elinkeinoon on merkittävä. Logomo Byrå sai keväällä 2015 rinnalleen toisen toimitilakokonaisuuden nimeltään Konttori. Sen valmistuttua Logomossa on toimitiloja nyt yhteensä 9 000 neliötä, joissa työskentelee päivittäin arviolta 80–90 yritystä ja runsaat 400 ihmistä.

Logomon arvolupaus

Erilaisten kulttuurien ja osaamisen yhdistäminen uudenlaisessa ja mahdollistavassa ympäristössä synnyttää uusia, mielenkiintoisia ideoita ja mieleenpainuvia kohtaamisia.

Ideoita ei pidä eristää eikä suojella, vaan niiden tulee saada yhdistyä, törmätä toisiinsa ja ylittää käsitteellisiä rajoja. Hyvät ideat täydentävät toisiaan.

Kannustamme lahjakkaita ihmisiä uskomaan omaan näkemykseen ja työn tekemiseen. Rohkaisemme kokeilemaan, erehtymään, rikkomaan konventioita ja yhdistelemään totuttuja asioita uudella tavalla.

Logomon ympäristöpolitiikka

Logomo on sitoutunut vastuulliseen toimintaan sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Suurimpiin ympäristövaikutuksiin puututaan tunnistamalla ne ja asettamalla niille vähentämistavoitteet sekä –suunnitelmat. Suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa ympäristötehokkuuteen liittyvät rakennukseen, sen saavutettavuuteen ja kumppanuusverkoston palveluiden ohjaukseen sekä niihin kohdistuvien suunnitelmallisten kehittämistoimenpiteiden jatkuvaan parantamiseen.

Energiatehokas kiinteistön käyttö ja ylläpito

Logomon peruskorjaus haluttiin tehdä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella, mutta säästävällä rakentamistavalla ja siten säilyttää kiinteistön identiteetti ja alkuperäinen asu. Talotekninen järjestelmä suunniteltiin siten, että se palvelee tehokkaasti koko kiinteistökokonaisuutta, vaikka rakentaminen vaiheistettiin ajallisesti kahdeksaan eri lohkoon.

Logomon ylläpidossa ja kiinteistönhoidossa erityishuomio on suunnattu energia- ja ympäristötehokuuteen. Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluiden johto-organisaatiolla on ISO 9001-standardin mukainen sertifioitu laadunvarmistusjärjestelmä, oma ympäristöpolitiikka sekä ISO 14001-standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Rakennuksen energiankulutusta seurataan kuukausitasolla ja poikkeamiin puututaan. Tilojen valaistus on toteutettu kaikkialla energiaa säästävillä ratkaisuilla ja useimmissa tiloissa on energiatehokas LED-valaistus. Valaistuksen läsnäolotunnistimia käytetään kaikissa tiloissa, jossa se käyttötarkoituksen perusteella on mahdollista. Tavoitteena on edelleen lisätä LED-valaistusta.

Logomon ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä ohjataan siten, että tapahtumatoiminnan ja toimitilojen olosuhteet ovat tasapainossa, mutta energian kulutus on optimoidussa minimissä.

Vesikalusteet ovat vettäsäästäviä.

Yhtiön tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian määrää suunnitelmallisesti.

Saavutettavuus

Logomon sijainti kaupunkirakenteessa on saavutettavuudeltaan erinomainen ja se paranee kaupunkikehityksen myötä koko ajan. Logomo sijaitsee Turun keskusta-alueella, Turun päärautatieaseman ja linja-autoaseman vieressä. Matka junalla tai bussilla Helsingistä ja Tampereelta kestää alle kaksi tuntia. Julkisilla kulkuvälineillä on helppo saapua Logomoon. Lisätietoa saavutettavuudesta löydät täältä.

Kumppanien vastuullisuus

Logomolle kumppanien ja palveluntuottajien laadullinen vastuullisuus on ensiarvoisen tärkeää, koska palveluntuottajien merkitys on keskeinen Logomon ympäristövastuun toteuttamisessa.

Erityisesti seuraavat osa-alueet on valittu painopistealueiksi:

– Kiinteistön käyttö- ja ylläpitopalveluiden johtaminen
– Kiinteistön hoito- ja huoltopalvelut
– Ravintolapalvelut
– Siivous
– Jätehuolto
– Promoottorit

Ravintolapalvelut

Logomon ravintoloissa kiinnitetään huomiota erityisesti kierrätykseen, raaka-aineiden valintaan sekä hävikin vähentämiseen. Paikallisia raaka-aineita hyödynnetään sesongin mukaan. Ravintolassa noudatetaan WWF:n kalaoppaan ohjeita ja valitaan eettisesti kalastettuja tuotteita. MSC-sertifikaatin saaneita kala-ja äyriäistuotteita suositaan. Ravintoloiden astioiksi on valittu posliinia, pestävää kovamuovia sekä lasia, mutta saatavilla on myös biohajoavia kahvitus- sekä ruokailuastioita.

Hävikin hallinta on tarkkaa ja sitä pyritään vähentämään. Logomo Kitchenin lounasta on mahdollista ostaa ResQ Clubin kautta ja samalla pienentää hävikkiä.

Siivous

Siivouksessa suositaan ympäristömerkittyjä sekä biohajoavia tuotteita. Kemikaalien käyttö on hyvin vähäistä ja käytetyimmät aineet ovat
PH-arvoltaan neutraaleja tai lievästi happamia, ja jotka eivät sisällä liuotteita. Käytettävät kemikaalit ovat hajuttomia, ja niissä ei ole väriaineita. Pehmopapereina suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita.

Jätehuolto ja kierrätys

Jätehuollosta vastaavalla yrityksellä on ISO 9001 sekä ISO 14001– sertifikaatit. Logomossa on monipuoliset lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet.