Skip to main content

Vastuullisuus

Logomo on sitoutunut vastuulliseen toimintaan sekä kestävän kehityksen edistämiseen

Logomo on ollut alusta asti vastuullisuuden edelläkävijä ja talossa halutaan jatkossakin olla mukana kehittämässä uusia, ekologisempia tulevaisuuden palvelumalleja tapahtuma-alalle. Logomo on myös saanut Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämän Ekokompassi-ympäristösertifikaatin.

Pienennämme hiilijalanjälkeämme jatkuvasti erilaisin keinoin kuten käyttämällä ekotakuusähköä, valitsemalla entistä ympäristöystävällisempiä laitteita ja materiaaleja sekä tehostamalla kierrätystä.

Ympäristövastuu

Ympäristölupaus

Me Logomolla tunnistamme vastuumme yhteisen ympäristön suhteen ja teemme kaikkemme, jotta suojelisimme sitä mahdollisimman hyvin. Koko organisaatiomme on sitoutunut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään, ja noudatamme kaikkea ympäristöämme koskevaa lainsäädäntöä.

Logomo pyrkii jatkuvasti erilaisilla toimenpiteillä vähentämään tuottamansa jätteen määrää ja lisäämään sen lajitteluastetta. Edellytämme, että myös meillä tapahtumia järjestävät tahot huomioivat tämän toiminnassaan.

Tapahtuman tekemiseen tarvitaan valtava määrä erilaista laitteistoa ja kalustoa, jota kierrätämme ja huollamme jatkuvasti. Ostopäätöksiä tehdessä pyrimme huomioimaan laitteen koko elinkaaren.

Keittiössämme suositaan paikallisia raaka-aineita aina kun se on mahdollista. Vähennämme ruokahävikkiä monin tavoin, esimerkiksi myymällä ylijäämäannokset halvemmalla.

Meillä on käytössä Turku Energian Ekotakuu-sähkö nyt ja tulevaisuudessa. Laitekantaa uudistetaan vuosittain yhä vähemmän energiaa kuluttavaksi.

Toivomme että jokainen asiakas tulisi meille käyttäen julkisia liikennevälineitä ja muistamme myös kertoa tästä viestinnässämme.

Logomon henkilökunta perehdytetään ympäristöystävällisiin käytäntöihimme ja lisäksi pohdimme yhdessä miten voisimme olla vielä paremmin tukea toiminnallamme kestävää kehitystä.

Haluamme myös olla mukana kehittämässä uusia, ekologisempia tulevaisuuden palvelumalleja tapahtuma-alalle! Kannustamme kaikkia kuluttamaan tapahtumia ja elämyksiä materiaalisten hankintojen sijasta.

Ekokompassi

Logomolle on myönnetty vastuullisuudesta kertova Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.

Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifikaatti on todiste organisaation panostuksista oman ympäristövastuunsa eteen ja se huomioi hyvin myös tapahtuma-alan erityispiirteet. Sertifikaatin saamiseksi organisaation tulee täyttää kymmenen ympäristökriteeriä, joihin sisältyvät muun muassa oman toiminnan merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistaminen, tavoitteellisen ympäristöohjelman laatiminen ja sitoutuminen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Kriteerien toteutumista myös valvotaan kolmen vuoden välein.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen on ollut Logomossa aina itsestäänselvyys, mutta Ekokompassi auttaa meitä kehittämään ympäristötyötä entistä järjestelmällisemmin.

Ravintolapalvelut

Logomon ravintoloissa kiinnitetään huomiota erityisesti kierrätykseen, raaka-aineiden valintaan sekä hävikin vähentämiseen. Paikallisia raaka-aineita hyödynnetään sesongin mukaan. Oli kyseessä sitten lounas, brunssi, Teatron pizza tai yritystapahtuma, Logomossa on aina tarjolla myös kasvis- tai vegaaniruokavaihtoehtoja.

Ravintoloissa noudatetaan WWF:n kalaoppaan ohjeita ja valitaan eettisesti kalastettuja tuotteita. MSC-sertifikaatin saaneita kala- ja äyriäistuotteita suositaan.

Hävikin hallinta on tarkkaa ja sitä pyritään vähentämään. Logomo Kitchenin lounasta on mahdollista ostaa ResQ Clubin kautta ja samalla pienentää hävikkiä.

Ravintoloiden astioiksi on valittu posliinia, pestävää kovamuovia sekä lasia. Kertakäyttöisistä astioista ollaan luopumassa kokonaan.

Keittiössä investoidaan kesällä 2024 laitteisiin, jotka kuluttavat entistä vähemmän energiaa ja vettä.

Jätehuolto ja kierrätys

Logomolle on myös myönnetty L&T:n Hiilineutraali jätehuolto -sertifikaatti. Tämä tarkoittaa, että Logomon jätehuollosta aiheutuva hiilijalanjälki mitataan ja mitattu päästömäärä kompensoidaan niin, että päästöjä vastaava määrä hiiltä sidotaan ilmakehästä sertifioitujen metsityshankkeiden kautta.

Logomon kierrätysastetta on edelleen tarkoitus edelleen parantaa niin, että se olisi 60 prosenttia vuoteen 2028 mennessä.

Logomon jätehuollosta vastaavalla yrityksellä on ISO 9001 sekä ISO 14001 -sertifikaatit.

Energiatehokkuus

Logomon talotekninen järjestelmä suunniteltiin siten, että se palvelee tehokkaasti koko kiinteistökokonaisuutta.

Kiinteistönhoidossa erityishuomio on suunnattu energia- ja ympäristötehokuuteen. Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluiden johto-organisaatiolla on ISO 9001 -standardin mukainen sertifioitu laadunvarmistusjärjestelmä, oma ympäristöpolitiikka sekä ISO 14001 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Rakennuksen energiankulutusta seurataan kuukausitasolla ja poikkeamiin puututaan. Tilojen valaistus on toteutettu kaikkialla energiaa säästävillä ratkaisuilla ja useimmissa tiloissa on energiatehokas LED-valaistus. Valaistuksen läsnäolotunnistimia käytetään kaikissa tiloissa, jossa se käyttötarkoituksen perusteella on mahdollista. Tavoitteena on edelleen lisätä LED-valaistusta. Vastuullisen teknisen suunnittelun ansiosta talossa on saatu vuosien saatossa minimoitua SER-jätteen määrä.

Logomon ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä ohjataan siten, että tapahtumatoiminnan ja toimitilojen olosuhteet ovat tasapainossa, mutta energian kulutus on optimoidussa minimissä.

Vesikalusteet ovat vettä säästäviä.

Logomolla on Turku Energian Ekotakuu -sähkösopimus, mikä takaa, että yrityksen käyttämä sähkö on tuotettu sataprosenttisesti hiilineutraaleilla energianlähteillä.

Siivous

Siivouksessa suositaan ympäristömerkittyjä sekä biohajoavia tuotteita. Kemikaalien käyttö on hyvin vähäistä ja käytetyimmät aineet ovat pH-arvoltaan neutraaleja tai lievästi happamia ja ne eivät sisällä liuotteita. Käytettävät kemikaalit ovat hajuttomia, ja niissä ei ole väriaineita. Pehmopapereina suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita.

Saavutettavuus

Logomoon on helppo tulla kestäviä matkustusmuotoja käyttäen, sillä Logomon sijainti on erinomainen ja se paranee kaupunkikehityksen myötä koko ajan.

Kannustamme jokaista kävijää saapumaan Logomoon jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä, sillä jokaisen kävijän valinnoilla on merkitystä.

Vuoden 2023 alussa Logomon tapahtuma-asiakkaista noin 46 prosenttia tuli tapahtumiin omalla autolla. Logomo tavoittelee pudotusta 25 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

Turun keskustasta Logomoon pääsee kätevästi Turun paikallisliikenteen eli Fölin paikallisbusseilla. Suoraan Logomoon Köydenpunojankadulle pääset paikallisliikenteen bussilinjoilla 20 ja 61. Pyörällä saapuville on tarjolla maksuton pyöräparkki rata-alueen molemmin puolin.

Yleisötapahtumien pääsylippu toimii myös matkalippuna Fölin busseissa ja vesibusseissa ennen ja jälkeen tapahtuman. Föli-lipun sisältävällä tapahtumalipulla voi matkustaa Fölissä 3 tuntia ennen ja 2 tuntia jälkeen esityksen. Lipulla voi matkustaa yhteensä neljä matkaa eli molempiin suuntiin voi käyttää tarvittaessa yhden vaihdon.

Matka junalla tai bussilla Helsingistä ja Tampereelta kestää alle kaksi tuntia. Joulukuusta 2024 junat saapuvat suoraan Logomon edustalle ja Logomo toimii myös väliaikaisena asematilana.

Lisätietoa saavutettavuudesta löydät täältä.

Sosiaalinen vastuu

Yhdenvertaisuus

Logomo on sitoutunut kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuusperiaatteisiin. Jokainen on tervetullut Logomon tapahtumiin ja ravintoloihin omana itsenään, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää. Edellytämme koko henkilökunnalta sekä kumppaneilta ja alihankkijoilta sitoutumista samoihin arvoihin.

Työstämme jatkuvasti omia tapojamme kehittyä rehellisesti ja vastuullisesti sekä arvioimme yhdenvertaisuuden toteutumista suunnitelmallisesti. Työntekijämme ovat sitoutuneet yhteiseen eettiseen ohjeistukseen. Otamme mielellään kehitysideoita vastaan sähköpostilla osoitteeseen info@logomo.fi.

Monimuotoisuus

Monimuotoisuus on Logomossa vahvasti läsnä niin yleisö- ja yritystapahtumien kuin ruoankin osalta. Logomoon tullaan niin töihin, lounaalle, elokuviin, häihin, keikalle kuin taidenäyttelyynkin.

Logomon arvolupaukseen sisältyy ajatus erilaisten kulttuurien ja osaamisen yhdistämisestä. Rohkaisemme kokeilemaan, erehtymään, rikkomaan konventioita ja yhdistelemään totuttuja asioita uudella tavalla. Tutustu Logomon arvolupaukseen tarkemmin täällä.

Logomo on osa perheomisteista Sunborn-konsernia, joka on toiminut isona työllistäjänä Varsinais-Suomen alueella jo 50 vuoden ajan. Sunborn on tasa-arvoinen työnantaja, joka arvostaa monimuotoisuutta ja kaikkien työnhakijoiden tasapuolista kohtelua.

Yhteiskuntavastuu

Vastuullinen toiminta

Logomossa työtä tehdään ammattimaisesti, eettisesti ja vastuullisesti, sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla.

Teemme lisäksi yhteistyötä ja keskustelemme avoimesti järjestöjen, viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa. Olemme monena vuonna antaneet tilamme Operaatio Ruokakassin järjestämän Vähävaraisten joulujuhlan käyttöön.

Esteettömyys

Esteettömyys on ollut tärkeä osa Logomon suunnittelua. Logomon kaikkiin tiloihin Logomon-salin B-katsomoa lukuun ottamatta on esteetön kulku pyörätuolilla. Kaikkiin kerroksiin pääsee myös hissillä ja oviaukkojen kynnysten määrä on pidetty minimissä.

Kuuloesteettömyys hoidetaan ns. henkilökohtaisilla kaulasilmukoilla. Vaatesäilytyksestä saa lainaksi langattoman vastaanottimen ja kaulaan ripustettavan huomaamattoman induktiosilmukan, joka toimii oman kuulokojeen kanssa.

Avustajat pääsevät Logomon tapahtumiin pääsääntöisesti ilmaiseksi. Asia kannattaa kuitenkin aina tarkistaa lippuja ostaessa, sillä käytäntö voi vaihdella eri tapahtumajärjestäjien kesken. Logomo ja Lippupiste toivovat, että tapahtumajärjestäjät toimisivat asiassa yleisen käytännön mukaan, jolloin avustaja pääsisi ilmaiseksi.

Logomo on myös Vessapassi-paikka. Vessapassin omaava pääsee esimerkiksi esteettömään WC:hen, henkilökunnan WC:hen tai asiakas-WC:hen, vaikka henkilö ei olisi Logomossa asiakkaana.

Haluamme jatkuvasti kehittää Logomon esteettömyyttä ja saavutettavuutta, ja otamme vastaan parannusehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen info@logomo.fi. Lue lisää esteettömyydestä täällä.

Turvallisuus

Tavoitteena on tehdä Logomosta mahdollisimman turvallinen tila kaikille sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista.

Fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus on kaikkien oikeus ja Logomossa täytyy voida saada tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä tai häirinnästä, seksuaalisesta tai verbaalisesta ahdistelusta tai muutoin epäasiallisesta kohtelusta ja käytöksestä.

Yhdessä tapahtumakävijöiden, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa pyrimme luomaan tapahtuman, johon jokaisen on turvallista osallistua ja jossa jokaisella on hyvä olla. Logomo vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja järjestyksenvalvonnasta yhteistyössä Securitas Oy:n kanssa.

Tapahtumakävijöille ja suoritetaan Logomon pääovilla turvatarkastus, jossa henkilön kantamukset ja tarpeen vaatiessa vaatetus tarkastetaan tapahtumassa kiellettyjen sekä vaarallisten esineiden ja aineiden löytämiseksi. Tarkastus suoritetaan sensitiivisyyttä noudattaen ja vain tarpeellisin osin henkilön vaatetuksen ja kantamusten osalta.

Tapahtumatalossa kulkureitit ovat avoimia ja tilat väljiä. Pidämme huolen, ettei pullonkauloja muodostu. Tarkkailemme järjestyksenvalvonnan kanssa tilannetta jatkuvasti, ja teemme tarvittaessa muutoksia käytäntöihin. Olemme varautuneet monenlaisiin mahdollisiin vaaratilanteisiin ja tiedotamme yleisöä toimintaohjeista tarvittaessa. Jos havaitset Logomossa turvallisuuspuutteita, pyydämme ilmoittamaan niistä matalalla kynnyksellä lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai info@logomo.fi-osoitteeseen.

Turvallisemman tilan periaatteet

Logomo noudattaa tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumissamme jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Mikäli kohtaat Logomossa ahdistavaa tai muuten epäsopivaa tai häiritsevää käytöstä, kerrothan siitä heti järjestyksenvalvojalle tai muulle henkilökunnalle. Tavoitat henkilökunnan sähköpostitse osoitteesta info@logomo.fi myös tapahtuman jälkeen.

Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.

Kannustamme kaikkia osallistujia aktiivisesti luomaan ilmapiiriä, jossa toistemme turvallisuus ja hyvinvointi ovat prioriteetteja.

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa. Et voi tietää toisen rajoja kysymättä niistä. Kuuntele ja muuta käytöstäsi, jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi tekee heidän olonsa epämukavaksi.
 • Kunnioita kaikkia. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, toimintakyvystä tai terveydestä. Ole tietoinen omista etuoikeuksistasi.
 • Ei kehosyrjintää. Älä kommentoi toisen kehoa. Jätä myös pois kommentit toisten ruoka-annoksista ja syömisestä.
 • Kunnioita toisten mielipiteitä, kokemuksia ja eriäviä näkökantoja. Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.
 • Ole vastuussa omasta toiminnastasi ja käytöksestäsi. Ole tietoinen, että toiminnallasi on vaikutus toisiin ihmisiin hyvistä aikomuksistasi huolimatta.
 • Ole mukana luomassa kaikille turvallisempaa tilaa. Puutu näkemääsi syrjintään.

Terveysturvallisuus

Kiinnitämme erityistä huomiota asiakkaiden ja henkilökuntamme terveysturvallisuuteen. Olemme sitoutuneet noudattamaan ajankohtaisia vironomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n ohjeistuksia. Henkilökunta ja ravintolat on ohjeistettu noudattamaan yhteisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia. Osallistuthan Logomon tapahtumiin vain terveenä!

Tapahtumatalon turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja muissa ongelmatilanteissa, kuten esimerkiksi ahdistavaa tai epäsopivaa käytöstä kokiessa tai nähdessä, voit kääntyä lähimmän järjestyksenvalvojan tai henkilökunnan puoleen. Heidän puoleensa voi kääntyä kaikissa tapahtumatalon turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja muissa ongelmatilanteissa.

Mikäli kaipaat lisätietoa Logomon turvallisuudesta, voit olla yhteydessä info@logomo.fi.

Taloudellinen vastuu

Taloudellisesti kestävä tapahtumatalo

Logomo tekee pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä toimiakseen taloudellisesti kestävästi. Taloudelliseen vastuuseen sisältyvät muun muassa liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta huolehtiminen. Voimme myös huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuusta vain, jos taloudellinen suorituskykymme on hyvä.

Työllistämme vakituisesti noin 20 henkilöä, lukuisia ekstratyöntekijöitä, useita korkeakouluharjoittelijoita vuosittain sekä satoja ihmisiä yhteistyön ja alihankintaketjujen kautta.

Noudatamme lakisääteisiä työnantajavelvoitteita ja alan palkkasuositusten mukaista palkkausta.

Panostamme hankinnoissa ja palveluissa vastuullisuuteen sekä suosimme lähitoimijoita.

Logomo tuo Turkuun vuosittain tuhansia kävijöitä ympäri Suomea ja toisinaan myös ulkomailta asti. Pyrimme tekemään osamme myös Turun kaupungin elävöittämisen, vetovoiman ja taloudellisen menestyksen edistämiseksi.

Kumppaneiden vastuullisuus

Palveluntuottajat

Logomolle kumppanien ja palveluntuottajien laadullinen vastuullisuus on ensiarvoisen tärkeää, koska palveluntuottajien merkitys on keskeinen Logomon ympäristövastuun toteuttamisessa.

Erityisesti seuraavat osa-alueet on valittu painopistealueiksi:

 • Kiinteistön käyttö- ja ylläpitopalveluiden johtaminen
 • Kiinteistön hoito- ja huoltopalvelut
 • Ravintolapalvelut
 • Siivous
 • Jätehuolto
 • Promoottorit

“Me Logomolla tunnistamme vastuumme yhteisen ympäristön suhteen ja teemme kaikkemme, jotta suojelisimme sitä mahdollisimman hyvin. Koko organisaatiomme on sitoutunut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään, ja noudatamme kaikkea ympäristöämme koskevaa lainsäädäntöä.”

Logomon ympäristölupauksesta