: Skip to main content

Päästöt kompensoidaan metsityshankkeilla

Logomolla on ollut käytössä Lassila & Tikanojan tarjoama Hiilineutraali jätehuolto -palvelu kahden vuoden ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Logomon jätehuollosta syntyvät CO2-päästöt mitataan ja kompensoidaan Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla, jotka mahdollistavat pysyvien hiilinielujen lisäämisen.

Jätteiden kuljetus ja käsittely pääosassa

Jätehuollon päästöt aiheutuvat pääosin jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Siksi palveluntuottajalla on keskeinen asema Logomon ympäristövastuun toteuttamisessa.

Lassila & Tikanoja on tehnyt päästöjen vähentämiseksi pitkäjänteistä työtä ja aktiivisia toimenpiteitä muun muassa reittioptimointia parantamalla, kuljettajien ajotapaa kehittämällä, monilokeroautoja lisäämällä sekä siirtymällä vähäpäästöisempään kalustoon. Lisäksi L&T:n omilla kierrätyslaitoksilla käytetään vihreää sähköä, mikä pienentää jätemateriaalien käsittelyn hiilijalanjälkeä.

Kaikkia jätehuollon päästöjä ei kuitenkaan pystytä täysin poistamaan. Loput päästöt kompensoidaankin Hiilineutraali jätehuolto -palvelun kautta. Näin jätehuollon hiilijalanjälki on nyt ja tulevaisuudessa pyöreä nolla.

Takaisin uutisiin

Konkreettista työtä ilmaston puolesta

Hiilineutraali jätehuolto -tunnus kertoo asiakkaille, tapahtumavieraille ja sidosryhmille, että Logomo työskentelee konkreettisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lue lisää Logomon ympäristöpolitiikasta