Skip to main content

Köydenpunojankadun ympäristössä laajoja louhintoja – liikenteessä poikkeusjärjestelyjä

VR:n konepaja-alueella tullaan tekemään lähivuosina laajoja rakennustöitä asemakaava-alueen infran rakentamisen takia. Alueen laajat louhintatyöt aiheuttavat työmaa-alueen ympäristössä muutoksia liikennejärjestelyihin.

Työmaarakentaminen alkaa maanantaina 25.3. Tuleva työmaa kaventaa alkuvaiheessa Köydenpunojankatua Junakadun risteyksen kohdalta, ja siksi Junakatu tullaan sulkemaan yleiseltä liikenteeltä Köydenpunojankadun ja Logomon välillä. Kulku Logomoon opastetaan Virusmäenrampin ja Köydenpunojankaaren kautta. Köydenpunojankaaren kulkuyhteys Köydenpunojankadulle rakennetaan asemakaavan mukaiseksi, jotta Yrjänänkadun läpiajoliikenne Tampereentien suunnasta voidaan ohjata kulkemaan Köydenpunojankaarta pitkin.

Kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen vaatii laajoja louhintatöitä alueella. Samassa urakassa louhitaan myös Köydenpunojankadun ja Logomon välissä olevat tontit rakentamisvalmiuteen.  Louhintatöitä tehdään arkisin kello 7–18. Urakka-alue aidataan ja työmaa-alueelle on pääsy kielletty. Räjäytykset aiheuttavat 5–8 minuutin mittaisia liikennekatkoksia ja liikkumisen rajoittamista alueella. Näin varmistetaan louhintatöiden turvallisuus.

VR:n konepajan asemakaava-alueen infra rakennetaan pintarakenteita vaille valmiiksi. Alueet viimeistellään vaiheittain asuinrakentamisen edetessä. Köydenpunojankatua kavennetaan työmaan kohdalta, mutta on töiden ensimmäisessä vaiheessa kuitenkin käytettävissä.  Myöhemmässä vaiheessa myös osa Köydenpunojankadusta siirtyy osittain kiertoreitille Veturikadulle.
Köydenpunojankadun liikeenne tulee olemaan haasteellista urakan aikana, joten siksi vaihtoehtoisia reittejä suositellaan käytettävän koko rakentamisen keston ajan.  Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan järjestelyjen muuttuessa.  Turun kaupungin, Turun Vesihuolto Oy:n ja YIT:n yhteishankkeen pääurakoitsijana on Destia Oy.

Logomolle suunnatut poikkeusreitit tullaan osoittamaan opastein.

Pysäköintialueet toimivat normaalit Logomon alueen pysäköintipaikat P5 ja P7. P8 poistuu käytöstä 24.6.2024 . Lue lisää pysäköinnistä täältä>>

Alueen rakennustyöt tulevat kestämään aina kesään 2025 asti.

Pahoittelemme osaltamme rakennushankkeiden aiheuttamaa vaivaa.